Živočišná výroba a životní prostředí

Česká veganská společnost

Výzva Omezení živočišné produkce

Klimatické změny, obava o životní prostředí, globální oteplování, environmentální degradace a
devastace ekosystému, ztráta biodiverzity aj. – témata, které jsou na každodenním pořádku, a to velice oprávněně. Co udělat jako jednotlivec pro naši planetu? Není to vůbec tak složité, jak
si představujete. Z předešlého článku o vodě už víte, že odvětví živočišné výroby je největším
světovým uživatelem zemědělské půdy a hraje také významnou roli při změně klimatu, řízení
půdy a vody a biodiverzity. Jedna z cest, jak životnímu prostředí ulehčit, je právě větší podíl
rostlinné stravy ve Vašem jídelníčku, a tedy redukce živočišných složek. Rozsáhlé studie
ukazují, že se jedná dokonce o nejlepší možný způsob, jak snížit dopad na životní prostředí na
planetě a samotné Greenpeace vyzývá k omezování živočišné výroby. Je to tak výroba a
spotřeba živočišných produktů představuje enormní zátěž pro životní prostředí. Podílí se na
produkci skleníkových plynů více než 13 %, což je podobné množství jako veškerý dopravní
průmysl, včetně aut, lodí i letadel. Je také obrovským spotřebitelem zemědělských ploch a
rostlinné produkce. Například celá polovina úrody pšenice v Evropě putuje na výkrm
hospodářských zvířat, stejně jako většina jihoamerické sóje. Omezení živočišné výroby
znamená nejen obrovské úspory zemědělských ploch, vody a tropických pralesů, ale také
snížení znečištění vody a půdy, výraznou redukci emisí skleníkových plynů a dalších negativ
spojených s živočišnou výrobou.

Všichni víme, že náš životní styl má vliv na to planetu – to, jestli třídíme, jezdíme autem, jak
často létáme atd., tedy naše tzv. ekologická stopa. I Váš jídelníček tedy přímo ovlivňuje životní
prostředí a dopad, který máte na planetu a to víc, než si myslíte (mimochodem, můžete si zkusit
vypočítat nutriční stopu). Současná spotřeba potravin totiž představuje jednu z hlavních
environmentálních zátěží celkové spotřeby domácností v zemích Evropské unie. Podle rozsáhlé studie
podpořené podrobnou analýzou, je vynechání masa a mléčných výrobků nejlepší možný
způsob, jak snížit negativní dopad na planetu Zemi. Například, bez spotřeby masa a mléčných
výrobků by se mohla zemědělská půda zmenšit o 72 %, tj. velikost USA, Číny, EU a Austrálie
dohromady – a stále by bylo dost výnosu na uživení lidstva. Proč? Pro živočišnou výrobu se
využívá 83 % zemědělské půdy a vyprodukuje 60 % skleníkových plynů z celého zemědělství
(Skleníkové plyny jsou jednou z nejvýznamnějších příčin postupujících klimatických změn).
Dalším velkým problémem je odlesňování – živočišná výroba je hlavní příčinou odlesňování ve
světě. Každoročně má za oběť lesy o rozloze celého Česka a Slovenska dohromady. Živočišná
výroba je též hlavním důvodem odlesňování v Amazonském pralese – až 70 % odlesněné
plochy slouží k živočišné produkci, přitom se v těchto tropických pralesech ukrývá více než
polovina veškeré suchozemské biodiverzity. Odlesňování kvůli pastvinám pro dobytek spolu s
přímými emisemi metanu produkovaných krávami a hnojivy je zodpovědná za 14,5 % všech
člověkem vyprodukovaných emisí skleníkových plynů, to je víc než všechny formy dopravy
dohromady. Jednou z hlavních příčin odlesňování, (tzn. i vypalování tropických deštných lesů)
je přitom právě kvůli pěstování krmiva pro hospodářská zvířata a tvorbě nových pastvin. Pro
představu – na 100 g hovězího masa se vyprodukuje 105 kg skleníkových plynů, zatímco
výroba tofu vyprodukuje méně než 3,5 kg. Na jednoho člověka na masité stravě je potřeba 3500
m2 půdy, zatímco pro člověka s veganskou stravou jen 700 m2, tedy pětkrát méně.

Co tedy teď? Rozhodnete-li se jíst více rostlinných potravin, můžete drasticky snížit svou, ať už
ekologickou, nutriční nebo uhlíkovou stopu, ušetřit cenné zásoby vody ušetřit naši půdu. S
množstvím dostupných možností rostlinných alternativ nebylo nikdy jednodušší zařadit do
jídelníčku rostlinných produktů! Přitom není vůbec potřeba radikálních změn, každý krok se
počítá. Čím dál více populárnější je např. flexitariánství a reduktariánství, tedy stravovací směry, které upřednostňují rostlinnou stravu a na které postupně redukovat svou spotřebu živočišných
produktů. Rostlinná strava v porovnání s masovou vytváří až 2,5x méně skleníkových plynů.
Každý den ušetří až 4,3 kilogramu emisí skleníkových plynů. Roční úspora činí víc než 1,5tuny.
To je množství, které se vytvoří například po 10 000 km jízdy deset let starým osobním autem.
Zkuste ze svého jídelníčku třeba na jeden den vynechat maso, další měsíc k tomu přidejte další
den a mléko a mléčné výrobky nebo třeba vejce. Pamatujte, každé jídlo se počítá!

Zobrazit profil ambasadora

Další příspěvky výzvy Omezení živočišné produkce

Zobrazit více