Proč máme omezovat produkci odpadu?

Institut cirkulární ekonomiky

Výzva Minimum odpadu

Neustále se zvětšující produkce komunálního odpadu a stagnující míra recyklace představují závažný problém nejen pro životní prostředí. Za rok 2017 se na skládky v České republice vyvezlo 1,77 milionu tun komunálního odpadu, což je 49 procent celkové produkce odpadu. Často skloňovaný pochvala, že jako Češi jsme jedničky v recyklaci, není bohužel úplně pravdivý. Oproti Evropskému průměru umíme odpad třídit opravdu dobře, co se tyče reálné recyklace odpadu, tak spíše pokulháváme na konci žebříčků. Mimo jiné za to může i to, že máme jeden z nejnižších skládkovacích poplatků v EU.

Skládky přispívají ke změně klimatu

Skládky výrazně zatěžují životní prostředí a vytváří v krajině mrtvá území. Do ovzduší vypouštějí metan, skleníkový plyn, jehož klimatický vliv je řádově větší než u CO2. Představují nebezpečí kontaminace podzemních vod a půdy, zapáchají a ohrožují zvěř. Problémem je také obsah azbestových materiálů, jejichž vdechnutelná vlákna představují riziko vzniku rakoviny. Neupravený odpad podléhá řadě chemických procesů, díky čemuž ročně vzniknou stovky požárů. Jen v roce 2017 bylo evidováno 840 ohlášených požárů skládek s následným únikem často toxických plynů do ovzduší a podzemních vod. Na skládkách se taky ztrácí cenné materiály, například zlata najdete více na skládce než ve zlatonosné hornině.

Jen polovina vytříděných plastů se recykluje

V Česku se podle oficiálních údajů EKOKOMu podaří vytřídit 69 % plastových obalů. Podle aktuálních údajů se však daří reálně recyklovat, čili odeslat k přeměně na nový produkt, zhruba 50 % plastových obalů, které skončí ve žlutých kontejnerech. To znamená, že polovina z vytříděných plastů není recyklována, ale končí na skládce nebo je energeticky využita ve spalovně či v cementárně.

Odpad, který stále nacházíme v černých popelnících nebo i v těch barevných, není totiž vždy recyklovatelný. Obsahuje složky (zejména u plastového odpadu), které jsou pro recyklaci nevhodné. Jedná se o různé lepené kompozity, tvrzené plasty, PVC atd. Nejlepším způsobem nakládání s takovým odpadem je ho vůbec nevytvářet, a to je výzva, v níž najdou prostor jak jednotlivci, kteří jednorázové plastové obaly ze svého života vyřadí, tak vládní nebo podnikatelský sektor, který má nástroje k tomu, aby tento systém ovlivnil shora.

Předcházení vzniku odpadu je efektivnější než třídění

Plasty to samozřejmě nekončí, máme celou paletu různých druhů odpadů, kterým by se mělo předcházet. V následujících článcích v této sekci se budeme zabývat tím, jak neprodukovat žádný odpad a správně třídit to minimum, které vznikne. Tyto rady se zaměřují na vás jednotlivce. Nezapomeňte ale na podporu snah o systémové změny. Například Institut Cirkulární Ekonomiky vede kampaň za Konec doby skládkové.

Zobrazit profil ambasadora

Další příspěvky výzvy Minimum odpadu

Začínám!

Přemýšlela jsem, do jaké ekovýzvy jít. Vlastně tak nějak přemýšlím nade vším, ale zkoušet všechno najednou by pro mě znamenalo, že dlouhodobě nebude fungovat nic. Přihlásila jsem se tedy do výzvy "Minimum odpadu". S bezobalovými nákupy už trochu experimentuju, ale poslední dobou to dost upadalo. Chci to změnit. Už…

Zobrazit více