Proč máme omezovat produkci odpadu?

Institut cirkulární ekonomiky

Výzva Minimum odpadu

Neustále se zvětšující produkce komunálního odpadu a stagnující míra recyklace představují závažný problém nejen pro životní prostředí. Za rok 2017 se na skládky v České republice vyvezlo 1,77 milionu tun komunálního odpadu, což je 49 procent celkové produkce odpadu. Často skloňovaný pochvala, že jako Češi jsme jedničky v recyklaci, není bohužel úplně pravdivý. Oproti Evropskému průměru umíme odpad třídit opravdu dobře, co se tyče reálné recyklace odpadu, tak spíše pokulháváme na konci žebříčků. Mimo jiné za to může i to, že máme jeden z nejnižších skládkovacích poplatků v EU.

Skládky přispívají ke změně klimatu

Skládky výrazně zatěžují životní prostředí a vytváří v krajině mrtvá území. Do ovzduší vypouštějí metan, skleníkový plyn, jehož klimatický vliv je řádově větší než u CO2. Představují nebezpečí kontaminace podzemních vod a půdy, zapáchají a ohrožují zvěř. Problémem je také obsah azbestových materiálů, jejichž vdechnutelná vlákna představují riziko vzniku rakoviny. Neupravený odpad podléhá řadě chemických procesů, díky čemuž ročně vzniknou stovky požárů. Jen v roce 2017 bylo evidováno 840 ohlášených požárů skládek s následným únikem často toxických plynů do ovzduší a podzemních vod. Na skládkách se taky ztrácí cenné materiály, například zlata najdete více na skládce než ve zlatonosné hornině.

Jen polovina vytříděných plastů se recykluje

V Česku se podle oficiálních údajů EKOKOMu podaří vytřídit 69 % plastových obalů. Podle aktuálních údajů se však daří reálně recyklovat, čili odeslat k přeměně na nový produkt, zhruba 50 % plastových obalů, které skončí ve žlutých kontejnerech. To znamená, že polovina z vytříděných plastů není recyklována, ale končí na skládce nebo je energeticky využita ve spalovně či v cementárně.

Odpad, který stále nacházíme v černých popelnících nebo i v těch barevných, není totiž vždy recyklovatelný. Obsahuje složky (zejména u plastového odpadu), které jsou pro recyklaci nevhodné. Jedná se o různé lepené kompozity, tvrzené plasty, PVC atd. Nejlepším způsobem nakládání s takovým odpadem je ho vůbec nevytvářet, a to je výzva, v níž najdou prostor jak jednotlivci, kteří jednorázové plastové obaly ze svého života vyřadí, tak vládní nebo podnikatelský sektor, který má nástroje k tomu, aby tento systém ovlivnil shora.

Předcházení vzniku odpadu je efektivnější než třídění

Plasty to samozřejmě nekončí, máme celou paletu různých druhů odpadů, kterým by se mělo předcházet. V následujících článcích v této sekci se budeme zabývat tím, jak neprodukovat žádný odpad a správně třídit to minimum, které vznikne. Tyto rady se zaměřují na vás jednotlivce. Nezapomeňte ale na podporu snah o systémové změny. Například Institut Cirkulární Ekonomiky vede kampaň za Konec doby skládkové.

Zobrazit profil ambasadora

Další příspěvky výzvy Minimum odpadu

Tetrapaky a dobroty v nich..

Během prvního týdne EKOvýzvy jsem si uvědomila, že od chvíle, kdy jsem se stala vegankou, jsem si začala dost zásadně "ujíždět" na  rostlinných náhradách za mléko .. Ač jsem v dobách, kdy jsem živočišné produkty jedla (pila), nebyla fanoušek toho dát si jen tak sklenici mléka, s jeho rostlinnými…

Zobrazit více