Jak na bioodpad ve městě?

Institut cirkulární ekonomiky

Výzva Minimum odpadu

V černých popelnicích tvoří bioodpad až 40 % všeho odpadu. Pokud chcete zmenšit objem vámi vyprodukovaného odpadu, je potřeba se kromě obalů zaměřit i na odpad organický. Města produkují významné množství bioodpadu, který je nenávratně ztracen jako surovina v případě, že je uložen na skládku. Přitom biologicky rozložitelný kompostovatelný odpad (BRKO) může být proměněn v kvalitní hnojivo nebo taky v biometan, který může ekologicky pohánět MHD (první takový autobus už brázdí ulice Brna).

Jak na bioodpad? Možností máte hned několik. Můžete bioodpad házet do hnědé popelnice, sbírat a nosit na vlastní zahradu nebo jej kompostovat přímo v bytě. Mezi další možnosti patří zřízení komunitního kompostéru ve společných prostorech v domě, u bytového domu anebo v komunitní zahradě.

Vermikompostéry

Vermikompostování (kompostování pomocí žížal) je hodnoceno jako jeden z nejméně ekonomicky náročných způsobů kompostování v bytě. Toto řešení je vhodné pro všechny, kdo mají skutečný zájem předcházet vzniku odpadu a jsou ochotni do aktivit spojených s kompostováním věnovat čas potřebný na údržbu vermikompostu a nebojí se doma mít takového speciálního mazlíčka. Přečtěte si, jaké zkušenosti s vermikompostováním má Soňa JonášováINCIENu nebo holky z blogu Czech Zero Waste.

Kompostování v zahradních kompostérech

Jedná se o klasickou formu kompostování, v menších obcích mají kompostéry lidé na zahradách. I ve městě je možné kompostovat venku: na veřejných prostranstvích k tomu stačí pouze souhlas majitele pozemku. Prostor s veřejným kompostérem by měl být ohrazen, kompostér je doporučováno zamykat. O tom, jaká úroda vás čeká jako odměna za správné kompostování čtěte více v článku: Bioúroda za hubičku díky kompostu.

Komunitní kompostování

Kompostování, jež je určeno pro více rodin či komunitu obyvatel je označováno jako komunitní kompostování. K tomuto účelu je možné využívat společné prostory: sklepy, sklady, chodby, vnitrobloky atd. Je však nutné získat souhlas vlastníka nemovitosti, nadpoloviční většiny domácností, kterých se kompostování týká, tedy většiny domácností z bytového domu. Kompostování musí být zabezpečeno proti vstupu hlodavců či vandalů, je potřeba určit osobu zodpovědnou za kontrolu průběhu kompostování.

Zažádejte si o hnědou popelnici

Pokud jsou výše popsané možnosti pro vás příliš komplikované, zkuste si zažádat o pravidelný hnědou popelnici a svoz bioodpadu – pokud taková možnost je. Ať už se rozhodněte pro kompostování v bytě, na zahradě, nebo třídění bioodpadu do hnědé popelnice, významně ulevíte životnímu prostředí a pomůžete návratu organického odpadu tam, kam skutečně patří – do půdy.

Zobrazit profil ambasadora

Další příspěvky výzvy Minimum odpadu

6. Holení

Ahojte! Výzva už dávno  běží v plném proudu. Já se sem po několika dnech opět vrátila a vyděsila mě už úvodní stránka. Vždyť výzva končí už za osm dní! Přijde mi, že jsem za tu dobu nic nedokázala. Jediné co mám je moje vlastní flaška, ve které tahám…

Zobrazit více