Jak na bioodpad ve městě?

Institut cirkulární ekonomiky

Výzva Minimum odpadu

V černých popelnicích tvoří bioodpad až 40 % všeho odpadu. Pokud chcete zmenšit objem vámi vyprodukovaného odpadu, je potřeba se kromě obalů zaměřit i na odpad organický. Města produkují významné množství bioodpadu, který je nenávratně ztracen jako surovina v případě, že je uložen na skládku. Přitom biologicky rozložitelný kompostovatelný odpad (BRKO) může být proměněn v kvalitní hnojivo nebo taky v biometan, který může ekologicky pohánět MHD (první takový autobus už brázdí ulice Brna).

Jak na bioodpad? Možností máte hned několik. Můžete bioodpad házet do hnědé popelnice, sbírat a nosit na vlastní zahradu nebo jej kompostovat přímo v bytě. Mezi další možnosti patří zřízení komunitního kompostéru ve společných prostorech v domě, u bytového domu anebo v komunitní zahradě.

Vermikompostéry

Vermikompostování (kompostování pomocí žížal) je hodnoceno jako jeden z nejméně ekonomicky náročných způsobů kompostování v bytě. Toto řešení je vhodné pro všechny, kdo mají skutečný zájem předcházet vzniku odpadu a jsou ochotni do aktivit spojených s kompostováním věnovat čas potřebný na údržbu vermikompostu a nebojí se doma mít takového speciálního mazlíčka. Přečtěte si, jaké zkušenosti s vermikompostováním má Soňa JonášováINCIENu nebo holky z blogu Czech Zero Waste.

Kompostování v zahradních kompostérech

Jedná se o klasickou formu kompostování, v menších obcích mají kompostéry lidé na zahradách. I ve městě je možné kompostovat venku: na veřejných prostranstvích k tomu stačí pouze souhlas majitele pozemku. Prostor s veřejným kompostérem by měl být ohrazen, kompostér je doporučováno zamykat. O tom, jaká úroda vás čeká jako odměna za správné kompostování čtěte více v článku: Bioúroda za hubičku díky kompostu.

Komunitní kompostování

Kompostování, jež je určeno pro více rodin či komunitu obyvatel je označováno jako komunitní kompostování. K tomuto účelu je možné využívat společné prostory: sklepy, sklady, chodby, vnitrobloky atd. Je však nutné získat souhlas vlastníka nemovitosti, nadpoloviční většiny domácností, kterých se kompostování týká, tedy většiny domácností z bytového domu. Kompostování musí být zabezpečeno proti vstupu hlodavců či vandalů, je potřeba určit osobu zodpovědnou za kontrolu průběhu kompostování.

Zažádejte si o hnědou popelnici

Pokud jsou výše popsané možnosti pro vás příliš komplikované, zkuste si zažádat o pravidelný hnědou popelnici a svoz bioodpadu – pokud taková možnost je. Ať už se rozhodněte pro kompostování v bytě, na zahradě, nebo třídění bioodpadu do hnědé popelnice, významně ulevíte životnímu prostředí a pomůžete návratu organického odpadu tam, kam skutečně patří – do půdy.

Zobrazit profil ambasadora

Další příspěvky výzvy Minimum odpadu

07/04/19 >>> weekly routine

Každou neděli musím na procházku, ne ze zdravotních důvodů a ne, že bych jindy ven nechodila, ale ta nedělní má svůj eko-důvod: vyhození bio odpadu: Nemáme popelnici u domu, takže si to k ní štráduju 1,5 km přes celé centrum se sáčkem v síťovce. To není povzdech,…

Zobrazit více