10 tipů na správné třídění odpadu

Institut cirkulární ekonomiky

Výzva Minimum odpadu

Častokrát slýcháme, že jsou Češi jedničky v třídění odpadu. Odpad u nás třídí 72 % obyvatel. Umíme dokonale vytřídit plast, papír a sklo, ale stále se máme v čem zlepšovat. Četné analýzy odpadů, které děláme v Institutu cirkulární ekonomiky, ukazují, že v černých popelnicích se stále nachází obrovské množství odpadu, který by mohl být cennou surovinou.

1. Třiďte kovy. Recyklace hliníku je o 95 % méně energeticky náročná, než výroba nového. Sbírejte tedy plechovky, víčka od jogurtů i kovy z dalších materiálů. Vyhodit je můžete do speciálního kontejneru na kovy, zavést na sběrný dvůr, do výkupny kovů, vyhodit na jednom z vlakových nádraží. Na některých vesnicích dělají sběr kovu dům od domu hasiči.

2. Sbírat zvlášť nápojové kartony se vyplatí.  Pokud nejsou sešlápnuté, zabírají v černé popelnici místo, což vede k jejich častějšímu svozu. Než sešlapovat, je lepší tetrapak vytřídit: je to jeden z mála kombinovaných obalů, které se dají recyklovat. Třeba na stavební materiál – v Česku jsou firmy, díky kterým můžete mít dům postavený z krabic od mléka.  Sběr nápojových kartonů se může v jednotlivých městech a obcích lišit. Někde se sváží s plasty, jinde s papírem, ale i samostatně. Sjednocujícím prvkem je oranžová nálepka na kontejneru.

3. Zdokonalte se ve třídění bioodpadu. Ten totiž tvoří až 40 % obsahu popelnice na směsný komunální odpad. Ať už si pořídíte hnědou popelnici, domácí kompostér nebo se domluvíte se sousedy – máte vyhráno. Nejenže vytvoříte kvalitní lokální hnojivo z odpadu, místo aby skončil na skládce, ale hned si směle můžete pořídit menší popelnici na směsný odpad. Do bioodpadu patří třeba zahradní zeleň, zbytky vznikající při zpracování ovoce či zeleniny, káva, čaj, skořápky, plata od vajíček, ruličky toaletního papíru i posmrkané papírové kapesníky. Více o kompostování a bioodpadu píšeme v článku Jak na bioodpad ve městech.

4. Elektroodpady vždy bokem. Drobná elektrotechnika a domácí spotřebiče by rozhodně neměly končit ve směsném odpadu. Patří do speciálních červených kontejnerů, jejichž rozmístění najdete na této mapě. Recyklovat lze i mobilní telefony. Recyklace 100 mobilních telefonů uspoří zdroje, které se rovnají 967 km ujetých v osobním automobilu, 2 990 litrům pitné vody či 159 kg ekvivalentu oxidu uhličitého.

5.   Kuchyňský olej nepatří ani do kanalizace, ani do popelnice. Některé obce už zavádějí zvláštní sběr pro kuchyňské oleje, pokud ve vaší obci taková možnost není, odevzdejte odpad na sběrný dvůr. Totéž platí i pro laky a barvy, které vám zbyly po rekonstrukci. Jejich vylití do kanálu způsobuje ucpání a ztěžuje práci čističkám, pokud skončí v popelnici, zvyšují riziko požárů na skládce.

6.  Prošlé léky je potřeba odevzdat do lékárny, stejně jako použité injekční stříkačky. Ty totiž patří do kategorie infekčních odpadů. Prázdné obaly od léků můžete třídit podle materiálu: platíčko od pilulek je kombinovaným obalem a proto patří do směsného komunálního odpadu, plastová tuba do plastu a skleněná do skla.

7.  Textil. Jenom v Česku se podle společnosti Potex vyhodí 200 tisíc tun textilního odpadu, což je 97 procent textilu, jehož se majitelé zbavují. To znamená, že pouhá tři procenta vyřazeného textilu nachází další využití. Snižte tato čísla. O oblečení se dobře starejte, spravujte jej a přešívejte. Nechtěné kousky zkuste prodat přes různé bazary, darovat či vyměnit na tzv. swapu. To, které se vám nepodaří poslat dál přímo, vyhoďte do kontejnerů na textil. Opět dbejte na pokyny dané společnosti, vždy ale pamatujte na to, že oblečení budou třídit ručně lidé.

8.   Nevěřte mýtům. Třeba, že odpad musí být dokonale čistý – stačí, když obaly opláchnete nebo dobře vyškrábete. Myslete ale na to, že na třídičkách plastu pracují lidé, kteří s odpadem přijdou do kontaktu, vyhazujte věci v takovém stavu, aby se s nimi dalo manipulovat. Také nemusíte trhat plastové okýnko z obálky, vyndávat kancelářské sponky či vytrhávat sešité části papíru. Sklenice můžete do skla házet i s víčkem.

9. Pozor na chytáky. Každá obec má nastavený sběr odpadu trošičku jinak, proto vždy pozorně zkoumejte nápisy na kontejnerech i pokyny k třídění odpadu, obzvlášť v obcích, kde probíhá pytlový sběr. Taky dejte pozor na typické chyby při třídění: rozbité zrcadlo ani porcelán do skla nepatří, do papíru nepatří posmrkané kapesníky. Kompletní přehled všech chytáků ve třídění a jak se jim vyhnout najdete zde.

10. Předcházejte vzniku odpadu. Pokud se vzniku odpadu zcela vyhnete,nebudete si muset lámat hlavu s tím, co do které popelnice patří. V následujících článcích se dočtete více o tom, jak vypadá život bez odpadu neboli zero waste. Je to život jako každý jiný, s tím rozdílem, že nemusíte vynášet koš.

Zobrazit profil ambasadora

Další příspěvky výzvy Minimum odpadu

Zobrazit více