O Ekovýzvě

EKOvýzvu jsme začali pořádat v roce 2015. První ročník byl pouze malý projekt postavený okolo dobrovolnické lokální skupiny v Brně. Tehdy jsme se k EKOvýzvě dostali jako dobrovolníci Greenpeace, kteří cítí potřebu změny – ta změna byla v chování společnosti. Žijeme na planetě, kde v západní civilizaci spotřebováváme tolik zdrojů, že kdyby tak žil každý obyvatel planety Země, tak bychom potřebovali ty planety dvě. Tento nepoměr je vykoupen chudobou lidí ve třetích zemích. Trend ale ukazuje, že lidstvo se rozrůstá a postupně se zvedá spotřeba zdrojů všude na světě ( i v chudých zemích), což není udržitelný stav a proto přehodnocujeme zažité stereotypy a hledáme úspory v našem životním stylu, abychom odstranili zbytečné návyky a plýtvání.

EKOvýzva je časově omezený projekt, který během jednoho měsíce – dubna – funguje jako katalyzátor změny u nás samých a zapojené veřejnosti. Stavíme na demokratických principech a stojíme o silnou občanskou společnost, která určuje směřování naší země a staví se čelem k odpovědnosti, kterou vůči planetě, životnímu prostředí  a všem živým tvorům máme. Dnes je tato odpovědnost nanejvýš důležitá ve světle probíhající globální změny klimatu. Již není pochyb, že bychom mohli změnu klimatu zastavit, dnes už jde o to, jak špatné budou její následky.

Mezi vědci panuje konsenzuální shoda o vlivu člověka na klima a také na tom, že je ještě možné dodržet závazek Pařížské dohody z roku 2016 a udržet oteplení klimatu pod hodnotou 1,5°C. Ale abychom toho dosáhli, je třeba již dnes přijmout důležitá opatření a snižovat míru produkovaných emisí oxidu uhličitého. Do roku 2040 o 50% a do roku 2050 přejít na bezuhlíkatou energetiku.

Sami toho dosáhnout nemůžeme, ale začneme alespoň u sebe. Pojďte do toho s námi, vezměte si výzvu, prožijte měsíc jinak, než jste zvyklí, a buďte si jistí, že přestože výzva znamená určité omezení, odejdete obohaceni.

Minulého ročníku se zúčastnilo více než 3300 lidí, což považujeme za obrovský úspěch, ale stále to nestačí. Pojďte nám pomoci rozšířit myšlenku EKOvýzvy co nejvíce a zapojujte své přátele, rodinu, kolegy, spolužáky.

Archiv EKOvýzvy