Každý začátek je těžký

Ing. Jaroslav Franc

Výzva Šetrné cestování

A to platí i pro první den mé účasti v této bohulibé výzvě. Začínám řešit, jakým způsobem zoptimalizovat mou osobní přepravu tak, aby byla co nejšetrnější k mé peněžence a k mým potřebám. Začínám pozvolna a proto jsem se dnes spokojil s tím, že jsem snížil svou průměrnou rychlost cestou do práce z 54 na 51 km/h. Stačilo k tomu to, že jsem po rovinkách nejel obvyklých 110, ale snažil jsem se to šolíchat mezi 90-100 km/h. Rovněž část cesty vedoucí městem jsem absolvoval poctivou sedmdesátkou. Bylo to sice těžké, ale svůj první úkol jsem splnil! Spotřeboval jsem méně nafty a jistě i vyprodukoval méně toho kysličníku uhličitého. To samé se budu snažit dodržet i cestou z práce. Zůstaňte se mnou!

Zobrazit profil autora

Komentáře

Miroslav Ottomanský

5. 4. 2019 v 14:42

To. že porušujete pravidla silničního provozu, překračujete maximální povolenou rychlost a ještě se tím chlubíte, není zrovna nejlepší vizitka. Pro účastníky Ekovýzvy můžete být odstrašujícím příkladem. Z Vašich úvah lze ovšem usoudit, že jste pro účastníky Ekovýzvy, kteří dají přednost jízdnímu kolu před motorovými vozidly, velmi nebezpečný. Nejenže se chlubíte porušováním zákona, ale dokonce se chystáte v případě sražení cyklisty neposkytnout oběti první pomoc, z místa ujet a k činu se nepřiznat. Cituji: "Co bys udělal, kdybys v noci někde venku sejmul motajícího se cyklistu? Noc, široko daleko nikde nikdo. Zastavil bys, poskytl mu první pomoc a zavolal záchranku a policajty? Přiznal se k činu, nechal se vláčet tiskem, nechal si totálně zničit nejen život svůj , ale i život své rodiny, svého byznysu? Strávil pár let v kriminálu a přihlížel, jak se ti mezi tím rozpadne rodina, vztahy a živobytí? Do smrti bys platil nesplatitelné odškodnění. Byl bys na sebe stále hrdý, ještě bys stále věřil, že jsi jednal správně? Komu bys ve skutečnosti pomohl? Sobě? To se mi zdá dost málo.Anebo by ses rychle zdejchl, auto jako předmět doličný třeba i zlikvidoval, modlil se, aby na tebe nepřišli a žil raději s pocitem, že jsi sice zabil člověka (byť jistě měl rodinu stejně jako ty), ale sám jsi zase zachránil sebe, své blízké, svou práci? Tomu mrtvému to už neuškodí, pozůstalým se jejich úděl také nezmění, ale pomůže to zásadně tobě a blízkým. To mi přijde jako férový obchod." Zdroj: http://franc.pise.cz/27-cyklisticke-dilema.html

Ing. Jaroslav Franc

6. 4. 2019 v 08:37

Původně jsem na tu snůšků deziformací, kterou jste zde rozvinul, nechtěl reagovat, "psi štěkají, ale karavana jede dál", chtělo by se říci. Nicméně, kde jste přišel na to, že porušuji pravidla silničního provozu? Z toho, co jste napsal vyplývá, že patrně nevlastníte řidičské oprávnění, jinak byste to nemohl napsat.

Miroslav Ottomanský

7. 4. 2019 v 21:32

§ 18 zákona 361/2000 Sb.:odst. 3: Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km/hod; na dálnici a silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 130 km/hod. Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km/hod.odst. 4: V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km/hod, a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, nejvýše 80 km/hod.Mohl jste, samozřejmě, celou cestu do práce absolvovat po dálnici či silnici pro motorová vozidla, ale mně to nezajímá, na Váš trolling již nebudu reagovat. A už vůbec Vám nehodlám předkládat svůj řidičský průkaz.

Další příspěvky výzvy Šetrné cestování

Tady tu krásku můžete potkat když chodíte pěšky z práce a do práce. "Nejezdí busem!"

Zobrazit více